Kilka słów o Kancelarii

Pomorska Kancelaria Rachunkowo Podatkowa, to przedsięwzięcie specjalistów z zakresu księgowości, finansów i podatków. Zespół wykwalifikowanych księgowych, jest w stanie zapewnić każdej organizacji kompleksową obsługę księgową, podatkową i audytorską. Doświadczenie zawodowe zdobyte na przestrzeni lat, pozwala nam sprostać zróżnicowanym oczekiwaniom naszych klientów, przy zachowaniu najwyższych standardów świadczenia usług.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.

O nas

Księgowość

W zależności od formy prowadzonej działalności księgowość można prowadzić jako:

Uproszczona księgowość

Karta podatkowa - zarezerwowana dla nielicznej grupy przedsiębiorców, polegająca na płaceniu stałej, określonej kwoty co miesiąc. Jej wysokość zależy od ilości mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności, ilości pracowników i rodzaju działalności. Odpowiednią stawkę podatku wyczytuje się z tabeli, np. szewc z miasta do 100 tys. mieszkańców zatrudniający jednego pomocnika, powinien płacić miesięcznie 500 PLN.


Ryczałt ewidencjonowany - również obwarowana limitami, uproszczona forma płacenia podatku, polegająca na płaceniu określonej stawki zależnej tylko od przychodu (z pominięciem kosztów). Zaletą jest fakt, że stawki ryczałtu są dużo mniejsze niż standardowe stawki podatku, jednak płatności wynikają z wielkości sprzedaży - niezależnie, czy firma odniosła zysk. Na przykład, przy sprzedaży za 10 000 PLN należy zapłacić 5,5% ryczałtu, czyli 550 PLN, zarówno wtedy, gdy koszty wynoszą 500 PLN, jak i15 000 PLN.


Książka przychodów i rozchodów - prosta i popularna metoda obliczania podatku, polegająca na sumowaniu przychodów i kosztów w specjalnej księdze oraz płaceniu podatku od różnicy. Podatek jest wyższy niż w przypadku ryczałtu - 18%, 19% lub 32%, w zależności od opcji i poziomu dochodu, jednak nie musi być płacony, jeśli działalność nie przynosi zysku.

W pełnej księgowości, ewidencjonuje się absolutnie każdą złotówkę przepływającą przez firmę - wpływy do kasy, uszkodzenie towaru, przelewy z banku, zaciągnięcie kredytu, zapłaty za towar czy też wzięcie towaru z odroczoną płatnością, itp. Ponadto rejestrowane są operacje bezgotówkowe, które mogą mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych (np. utrata wartości środka trwałego lub groźba wypłaty odszkodowania, itp.). Pełną księgowość mają obowiązek prowadzić wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na formę prowadzenia działalności, po przekroczeniu pewnego progu - określonego na 1,2 mln EUR przychodów netto.


Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych są ściśle określone w ustawach i zbiorach zasad (Ustawa o Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości itp.) co sprawia, że istnieje możliwość porównywania firm między sobą. Wszystkie przedsiębiorstwa używają tych samych reguł. Daje to bezpieczeństwo, że nie będą zafałszowywać wyników, żeby np. wyłudzić kredyt albo wprowadzić w błąd inwestora.

Pełna księgowość

Doradztwo

Pomożemy odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych.Po 1989 r. na wszystkich podatników został nałożony obowiązek samo obliczania i samo wymiaru podatku, który do tej pory spoczywał na administracji podatkowej. W konsekwencji oznacza to, że każdy podatnik musi sam stosować prawo podatkowe i ponosi za to odpowiedzialność.


Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało rewolucję w systemie prawnym naszego kraju, ukazując jednocześnie pewne możliwości, o których porozmawiać można z doradcą podatkowym.Współpraca z naszą kancelarią zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju firmy. W warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej.

AUDYT

Kontakt

 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w zakresie zobowiązań podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, zeznań oraz innych informacji wymaganych przez aparat skarbowy,
 • kontrola i badanie prawidłowości rozliczeń z urzędem skarbowym,

Nasze usługi to przede wszystkim:

Doradztwo w zakresie rachunkowości

Doradztwo podatkowe:

Nasz zespół pomaga w rozwiązaniu skomplikowanych problemów związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową.Rozumiemy indywidualne potrzeby przedsiębiorcy działającego w dynamicznym otoczeniu. Charakteryzuje nas otwartość, elastyczność i kompleksowe podejście do biznesu.

 • inwentaryzacja, w tym doradztwo w zakresie przygotowywania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,
 • opracowanie lub aktualizacja polityki rachunkowości,
 • modyfikacja lub aktualizacja planu kont,
 • weryfikacja stosowanych schematów ewidencyjnych,
 • doradzanie w sprawie ujęcia w księgach i sprawozdaniu finansowym określonych zdarzeń gospodarczych.

Oferujemy wsparcie w takich obszarach jak:

Audyty

Audyt finansowy rozumiany jako potwierdzenie rzetelności i prawidłowości sprawozdań finansowych firmy to tylko jedna z usług oferowanych przez nas. W miarę upływu lat zmieniają się oczekiwania naszych klientów. Zawsze staraliśmy się do nich dostosować modyfikując naszą ofertę usług.

Kontakt

 • Audyt finansowy – badanie sprawozdań finansowych
 • Doradztwo w zakresie rachunkowości – wsparcie w przekształcaniu sprawozdań stosownie do wymogów tych standardów; analizy i aktualizacje polityk rachunkowości, szkolenia.
 • Doradztwo w zakresie zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju – planowanie systemów sprawozdawczości niefinansowej, audyt sprawozdań niefinansowych i doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Zarządzanie ryzykiem nadużyć – audyt śledczy, zapobieganie nadużyciom i korupcji, informatyka śledcza

Bez względu na usługę jednak, naszym ostatecznym celem jest zawsze przedstawienie rekomendacji, które pomogą klientom wygrywać w ich biznesie.

Pomorska Kancelaria Rachunkowo-Podatkowa Sp. z o.o.


Wygoda 3, 77-127 Nakla

NIP: 842-177-90-60

REGON: 381389712

Tel. 517 779 717

Tel. 597 251 434

Tel. 502 332 028 - Mirosława Wziątek

Tel. 501 005 292 - Andrzej Wziątek


kancelaria@pkrp.pomorskie.pl

ZOBACZ NA MAPIE

Kontakt